Teknologjia moderne na jep shumë gjëra.

Kush jemi ne:
Faqja jonë https://www.techwar.gr
Informacion rreth nesh: https://www.techwar.gr/about/

Politika e privatësisë

Pjesëmarrja juaj në TechWar.gr do të thotë pranim i plotë i Kushteve të Përdorimit.

– Qasja në TechWar nuk është e drejtë e askujt. Kështu që ju duhet ta përdorni atë duke respektuar rregullat. Nëse nuk ju pëlqejnë këto rregulla, mbani mend se askush nuk ju detyroi të bashkoheni, vizitoni ose merrni pjesë në TechWar.gr.
– Në çdo rast, administratori rezervon të drejtën të heqë komentet nga çdo artikull TechWar, të cilat sipas gjykimit të tij nuk pajtohen me Kushtet e Përdorimit. Prandaj, i takon anëtarëve/vizitorëve të kenë kujdes ndaj atyre shprehjeve që mund të fyejnë personalitetin e pjesëmarrësve në diskutime, në kategoritë e ndryshme të TechWar.gr.
– Në çdo rast, administratori rezervon të drejtën të heqë komentet nga çdo artikull TechWar, të cilat sipas tij nuk ndihmojnë në mbarëvajtjen e diskutimeve në TechWar.gr.
– Në çdo rast, administratori rezervon të drejtën të korrigjojë fjalët ofenduese, të fshijë tërësisht komentin fyes ose të papërshtatshëm ose të bllokojë çdo artikull në TechWar.gr deri në një njoftim të dytë.

Rregulla të përgjithshme për komentet:
• Komentet duhet të shkruhen me germa të vogla greke, jo me greqisht.
• Kontrolloni komentin tuaj për gabime që mund të ndryshojnë kuptimin e tij dhe nëse ka ndonjë, na tregoni. Mos shkruani komente shtesë për të ndryshuar ndonjë detaj.
• Komentet e anëtarëve dhe vizitorëve mund të shprehin mendimet e tyre personale, por pjesëmarrësve u kërkohet të dokumentojnë mendimet e tyre sa më plotësisht të jetë e mundur.
• Sigurohuni që të mos shpifni personat fizikë, shërbimet ose produktet, por të shprehni argumentet me tone të ulëta. Ankesat tuaja dëgjohen përtej kufijve të TechWar.gr dhe ne nuk duhet t'i japim askujt të drejtën të na akuzojë pa arsye.
• Në rast se kopjoni ndonjë tekst ose fragment teksti nga një uebsajt tjetër, blog ose nga ndonjë burim tjetër i printuar ose jo, përmendni burimin e tij.
• Pjesëmarrësit bien dakord të mos postojnë materiale shpifëse, fyese apo çfarëdo materiali tjetër që mund të shkel ligjet e shtetit grek.

Nuk lejohet:

• Çdo mesazh në lidhje me softuerët e paligjshëm ose metodat e mposhtjes së mbrojtjes së softuerit, si dhe lidhjet me faqet e internetit me përmbajtje të tillë.
• Dorëzimi i komenteve që synojnë të krijojnë argumente, mosmarrëveshje, grindje ose atmosferë të keqe në diskutimet TechWar.
• Betoni ose përdorni fjalë dhe fraza fyese.
• Reklamat e çdo lloji.

Si përdorues, ju pranoni që të gjitha informacionet personale si dhe komentet që keni futur të ruhen në një bazë të dhënash. Informacioni nuk do t'i zbulohet asnjë pale të tretë pa pëlqimin tuaj. Anëtarët/vizitorët e TechWar.gr nuk duhet të përdorin asnjë informacion në lidhje me anëtarët/vizitorët e tij. Nëse vërehet qarkullimi i informacionit "personal", atëherë menaxhmenti i TechWar.gr ka të drejtë t'i fshijë këto komente.

Deklarata e kufizimit të përgjegjësisë TechWar

• TechWar.gr mban një dhomë bisede në internet sipas kushteve më specifike të përmendura më sipër. Anëtarët/vizitorët e shërbimeve përkatëse duhet të respektojnë rregullat e sjelljes së mirë dhe të mirësjelljes dhe të mos përfshihen në formalitete të paligjshme apo imorale.
• TechWar.gr në asnjë rrethanë nuk mund të konsiderohet se pranon apo përqafon në asnjë mënyrë idetë apo perceptimet personale të shprehura në këto hapësira.
• Anëtarët/vizitorët e shërbimeve përkatëse ruajnë të drejtën e pronësisë intelektuale për pikëpamjet që shprehin me komentet e tyre.
• Anëtarët/vizitorët mbeten vetëm përgjegjës për përmbajtjen/komentet që transmetojnë përmes TechWar.gr.
• TechWar.gr dhe pronari i tij nuk mbajnë asnjë përgjegjësi për qëndrimet e personave fizikë apo juridikë apo për ndonjë keqkuptim apo humbje, të drejtpërdrejtë, të tërthortë, të veçantë, pasuese apo tjetër, apo dëmtime të çfarëdo lloji nga ana e anëtarëve/vizitorëve.
• TechWar.gr dhe pronari i tij nuk janë në asnjë mënyrë përgjegjës për vlefshmërinë dhe korrektësinë e informacionit, gjykimeve, komenteve të përfshira në komentet e anëtarëve/vizitorëve dhe për veprimet që do të jenë rezultat i mesazheve ose këshillave të dhëna nga anëtarët/vizitorët.
• Prandaj, anëtarët/vizitorët e TechWar.gr, duke përdorur shërbimet e tij me iniciativën e tyre, marrin përsipër përgjegjësinë relative të kryqëzimit të informacionit të dhënë me burimet.
• TechWar.gr dhe pronari i tij nuk janë përgjegjës për përmbajtjen e sajteve të tjera për të cilat ne nuk mund ta kontrollojmë përmbajtjen e tyre, si dhe asnjë përgjegjësi për komentet që cenojnë të drejtat e autorit të palëve të treta ose materialet pronësore.
• Bëhet çdo përpjekje për të shmangur komente të tilla.

Cookies DART dhe politikat e privatësisë së Google

• Kuki DoubleClick DART përdoret nga Google vetëm në reklamat e Google të servirura në TechWar. Kur vizitoni TechWar.gr dhe shihni ose klikoni mbi një reklamë Google, një cookie mund të ruhet në shfletuesin tuaj për të shfaqur dhe menaxhuar më mirë reklamat në TechWar. Mund të zgjidhni të mos përdorni skedarin DoubleClick DART të Google duke klikuar këtu.

Politika e Cookies

Një cookie është një pjesë e vogël e tekstit e dërguar në shfletuesin tuaj nga një faqe interneti që vizitoni. E bën më të lehtë për faqen e internetit të kujtojë informacionin rreth vizitës suaj, si p.sh. gjuhën e preferuar dhe cilësimet e tjera. Duke vepruar kështu, mund ta bëni vizitën tuaj të ardhshme më të lehtë dhe ta bëjë faqen më të dobishme për ju. Biskotat luajnë një rol të rëndësishëm. Pa to, përdorimi i uebit do të ishte një përvojë shumë më e ndërlikuar. Ne përdorim cookies për shumë arsye. Ne i përdorim ato, për shembull, për të kujtuar preferencat tuaja të kërkimit të sigurt ose për të llogaritur numrin e vizitorëve në një faqe.

Shumica e shfletuesve të internetit fillimisht janë caktuar të marrin automatikisht cookie-t. Mund t'i ndryshoni cilësimet për të parandaluar marrjen e skedarëve të personalizimit ose për t'u njoftuar kur skedarët dërgohen në pajisjen tuaj. Ka disa mënyra për të menaxhuar cookies. Ju lutemi referojuni informacionit të shfletuesit tuaj ose ekranit të ndihmës për të mësuar më shumë se si të rregulloni ose modifikoni cilësimet e shfletuesit tuaj.

Qëllimi i cookies është të mundësojë dhe përmirësojë përdorimin dhe proceset e faqes sonë të internetit. Prandaj, nëse çaktivizoni ose fshini cookie-t, mund të mos jeni në gjendje të përdorni veçoritë e faqes sonë të internetit, ose faqja jonë e internetit mund të funksionojë ndryshe në shfletuesin tuaj nga sa është menduar.

Për të mësuar më shumë rreth kukit, duke përfshirë mënyrën se si të shihni se cilat skedarë janë vendosur, vizitoni www.aboutcookies.org ose www.allaboutcookies.org.

Logo, marka, marka tregtare

Logot, markat, markat tregtare dhe veçoritë e përfshira në faqen e internetit TechWar.gr u përkasin pronarëve të tyre ligjorë.

Për çdo pyetje në lidhje me Kushtet e Përdorimit na kontaktoni duke dërguar email në TechWar.gr @ gmail.com

Faleminderit për pjesëmarrjen tuaj në TechWar.gr.

Ndiqni TechWar.gr në Google News